So sánh sản phẩm

Dịch vụ

Chính sách khiếu nại
Ngày đăng: 10:36:09 08-06-2017
CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI
Sau khi nhận được khiếu nại khách hàng  tranthachcaonghean.com sẽ liên hệ với khách hàng để thông báo cho khách hàng rằng khiếu nại đã được tiếp nhận và đang được xem xét  đánh giá dựa trên thông tin khách hàng đã cung cấp. Nếu do lỗi kỷ thuật thì sẽ cử nhân viên phục hồi và sửa chữa nhanh nhất có thể.
Tags:

Chat Facebook